Nabídka besed pro 2. stupeň základní školy 2018/2019

 

Na besedu se můžete přihlásit pouze osobně!

Dojdete do Městské knihovny v Litvínově a vydáte se do půjčovny dětského oddělení, kde Váš zájem o besedu sdělíte příslušnému pracovníkovi (prosíme toto neřešit na výpůjčním pultu). Daný pracovník Vám nabídne volné termíny a Vy si na místě vyberete, který Vám bude vyhovovat.

 

6. - 7. ročník - A budeme taky psát ty sprostý básničky?

Lekce informačně vzdělávací

Beseda hodící se jako doplňková do hodin literatury. Děti se zábavnou formou seznámí s žánrem limerick a poezií nonsensu.

Obsah:
Beseda s prvky tvůrčího psaní. Na díle Edwarda Leara si vysvětlíme pojmy jako limerick a poezie nonsensu. Žáci si v průběhu besedy zkusí vytvořit veršovanou jmenovku a na závěr i báseň ve stylu limericku i s doprovodnou ilustrací.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
70 - 90 minut
 

6. - 9. ročník - Jak na referát

Lekce informačně vzdělávací

Beseda, která by dětem měla dát návod, jak správně zpracovat referát od vyhledání správných zdrojů a informací, po jejich prezentaci.

Obsah:
Lekce zaměřena na metody aktivace myšlení a na vyhledávání informací. V průběhu lekce se žáci seznámí s metodami, které jim pomohou utřídit si znalosti z tématu. Také se naučí stanovit otázky, na které chtějí v referátu odpovídat. V další části se zaměříme na vyhledávání informací, možnosti a omezení, která jednotlivé metody získávání informací mají (knihy x internet).
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
90 minut
 

6. - 9. ročník - Seznamujeme se s archeologií

Rychlá exkurze světem archeologie a vysvětlení základních pojmů.

Obsah:
Co je archeologie? Co zkoumá? Jsou archeologové jen v Egyptě nebo i v České republice? Co to je pazourek? Čím je unikátní Věstonická venuše? To i další věci se můžete dovědět v rámci této besedy. Ukázka knih.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
45 minut
 

6. - 7. ročník - Jules Verne

Lekce o jednom z průkopníků a zakladatelů sci-fi literatury.

6. - 9. ročník - Sto let Československé republiky

Lekce k stému výročí založení České republiky.

Obsah:
Žáci se prostřednictvím her a soutěží seznámí s dílem jednoho z nejslavnějších francouzských spisovatelů. Při závěrečné soutěži Riskuj zjistí, kdo si z besedy zapamatoval nejvíce a zná nejen knihy, ale i filmy na motivy románů Julese Verna.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
70 - 90 minut
 
 
Obsah:
Pomocí dobových předmětů, fotografií a textů budou žáci vtaženi do minulosti České republiky. Při dohledávání informací získají nejen znalosti dané doby, ale procvičí si svou schopnost spolupráce, dohledávání dat a jejich interpretaci. Lekce je přizpůsobena pro různé věkové skupiny. V lekci jsou využita i díla českých spisovatelů.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
90 minut
 

6. ročník - Čtenářské strategie

Lekce informačně vzdělávací

Lekce zaměřená na zlepšení čtenářských dovedností a orientaci v textu.

Obsah:
Na ukázkách z knihy Kolik váží Matylda (Jiří Holub) si ukážeme různé čtenářské strategie, jako čtení s předvídáním, hledání souvislostí, vcítění se do kůže hrdiny, hledání skrytého významu v textu a domýšlení.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
75 - 90 minut
 

7. - 8. ročník - Středověk jak ho neznáte, aneb co vám ve škole zatajili

O středověku a novověku z netradičního úhlu pohledu.

Obsah:
Lekce je zaměřena na méně známé aspekty středověku a novověku, život šlechty i prostých lidí a mnoho dalšího. Odkryjí se i temnější stránky středověkého života. Žáci se do besedy zapojí pomocí kvízů a soutěží.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
45 - 90 minut
 

7. - 8. ročník - Známé i neznámé hrady v okolí

Lekce informačně vzdělávací

Beseda, při níž se v rámci tématu "hrady v okolí Litvínova" dětí učí pracovat s informcemi.

Obsah:
Lekce je zaměřena na vyhledávání informací. Žáci se naučí využívat různé zdroje informací (naučná literatura x internet). Také se naučí přistupovat kriticky k získaným informacím a zjistí možnosti a omezení obou možností vyhledávání. Zároveň se v lekci dozvědí i informace o hradech v okolí Litvínova.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
65 - 80 minut
 

8. - 9. ročník - Nástrahy reklamy

Lekce informačně vzdělávací

Informačně vzdělávací lekce zaměřená na reklamu a její nástrahy.

8. - 9. ročník - Svět nerovností

Lekce o fungování současného světa, rozložení bohatství a nadnárodních korporacích.

Obsah:
Jak na Vás cílí reklama? Kde všude ji můžete potkat? Jaké jsou obchodní triky? Beseda, kde žáci zjistí, jak vnímají reklamu a jak jsou ovlivněni při nákupu zboží. Žijeme ve světě reklamy. Nenechme se jí ovládat.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
90 minut
 
 
Obsah:
Žáci budou v rámci lekce pracovat jak s připravenými materiály, tak internetovými zdroji, jako npříklad Dollar street a Wordometers. Cílem lekce je seznámit studenty s disparitami současného světa, ukázat jak žijí lidé v různých zemích a nahlédnout pod pokličku světové ekonomice. V rámci lekce je kladen důraz na vyhledávání informací, jejich interpretaci a prezentaci.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
90 minut

8. - 9. ročník - Nepropadejte panice, aneb metody tvůrčího psaní

Lekce informačně vzdělávací

Lekce zaměřena na metody aktivace tvůrčího myšlení a znalost slovní zásoby.

Obsah:
Lekce je postavena na knize Stopařův průvodce po galaxii od Douglase Adamse. V průběhu se děti seznámí s pojmy jako brainstorming a myšlenkové mapy. Vyzkouší si volné psaní a tvorbu příběhu. Také zjistí, jaké mají předpoklady pro literárně tvůrčí činnost a jak tyto předpoklady dále rozvíjet.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
65 - 80 minut
 

8. - 9. ročník - Mediální gramotnost

Lekce informačně vzdělávací

IV lekce zaměřená na pochopení funkce a úkolu médií a to, jakým způsobem mohou ovlivňovat společnost.

Obsah:
Lekce seznámí žáky se světem dnešních médií. Zjistí, co je cílem novin i dalšího zpravodajství a proč je důležité znát alespoň základní vlastnické vztahy v médiích. Jakým způsobem nás ovlivňuje to, která média sledujeme. Ukážeme si rozdíly v informování o stejné události bulvárem a seriózními novinami. Na konci si ukážeme, co vše o sobě prozrazujeme na internetu prostřednictvím sociálních médií.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
90 minut
 

8. - 9. ročník - Pokleslá četba

Lekce informačně vzdělávací

Lekce je zaměřena na práci s válečnými komiksy (např. Maus, Smečka z Bagdádu…) a dohledávání informací.

Obsah:
Komiks jako svědectví doby. Seznámení s komiksy (jejich historie, jak se čtou…) a jejich prostřednictvím i s velkými válečnými konflikty 20. a 21. století. Zjistíme, že komiks není jen četba pro děti. Zároveň si žáci zkusí dohledat informace o konfliktech zobrazených v komiksech.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
90 minut
 

 


Kontakt

Dětské oddělení Městské knihovny Litvínov

Soukenická 982
436 01, Litvínov


TEL.: 476 111 373

MOBIL: 603 831 042