Nabídka besed pro 1. stupeň základní školy 2016/2017

 

Na besedu se můžete přihlásit pouze osobně!

Dojdete do Městské knihovny v Litvínově a vydáte se do půjčovny dětského oddělení, kde Váš zájem o besedu sdělíte příslušnému pracovníkovi (prosíme toto neřešit na výpůjčním pultu). Daný pracovník Vám nabídne volné termíny a Vy si na místě vyberete, který Vám bude vyhovovat.

 

1. ročník - Večerníček

Beseda zaměřená na postavu Večerníčka, jeho tvůrce, jednotlivé pohádky i zajímavosti, které ještě děti nevěděly.

Obsah:
Povídání o postavě večerníčka, kdy se objevil, jak vypadaly první pohádky a spousta dalšího, co jste možná nevěděli. Děti budou spolupracovat ve skupinách, pohrají si s pohádky z Večerníčka - doplňování dvojic, řazení obrázků k večerníčkům, puzzle, dle jednoduchých obrázků vymyšlení krátkého příběhu. Během besedy se také seznámí s knižní podobou některých večerníčkových pohádek.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
120 minut
 

1. ročník - S Čtvrtkem nejen ve čtvrtek

Lekce informačně vzdělávací

Seznámení s osobou a tvorbou jednoho z nejznámějších autorů dětských knih - Václavem Čtvrtkem.

Obsah:
Lekce o Václavu Čtvrtkovi seznámí děti s jeho osobou i tvorbou. Na základě jeho jména si popovídáme o pojmu přezdívka (pseudonym). Zkusí si spolupráci ve skupinách a seznámí se základním značením knih. Také budou spolupracovat s lektorkou při řízeném čtení pohádky a v návazné práci se pokusí získané informace použít.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
120 minut
 

1. ročník - Co je to za budovu?

Seznámení se základními pravidly chování v knihovně, se značením knih a se základními pojmy literatury.

Obsah:
V rámci lekce se děti podívají, jak funguje knihovna. Osvěží si znalosti, co smí a nesmí dělat s knihami. Seznámí se základními pojmy (beletrie, naučná literatura atd.), se značením knih v dětském oddělení, porozhlédnou se po oddělení, poslechnou pohádku a procvičí se v hádání.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut
 

2. ročník - S tužkou v ruce

Lekce informačně vzdělávací

Lekce o nejznámějších českých ilustrátorech dětských knih. Staneme se na chvíli takovými ilustrátory a pronikneme do světa knižních obrázků.

Obsah:
Lekce je zaměřená na nejznámější české ilustrátory. Během ní budou dětem vysvětleny pojmy jako ilustrace, ilustrátor, karikatura. Děti se blíže seznámí s tvorbou některých českých ilustrátorů (např. Smetana, Born, aj.). Procvičí si spolupráci ve skupinách, pozorné čtení a naučí se správně hledat základní informace o knize.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut
 

2. ročník - Bajky podle Ezopa

Lekce informačně vzdělávací

Lekce zaměřená na žánr bajky a jeho nejznámějšího autora bajkaře Ezopa.

Obsah:
Pojďte se podívat do světa mluvících zvířat. Pohrajeme si a objasníme klíčová slova lekce, která nás dovedou k bajce. Děti odhalí poučení, které vybraný příběh Ezopa schovává. Potrénují čtení, pozorné naslouchání a zpracování obdržených informací, komunikaci s ostatními i spolupráci ve skupině. To vše na pozadí bajky Liška a čáp.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut
 

2. ročník - Šprýmy s rýmy

Beseda zaměřená na práci s básničkami.

Obsah:
Čeká nás zábavné dopoledne s poezií. Co všechno se skrývá pod tímto slovem? To se děti dozví právě v této besedě. Zopakují si pojem verš a rým, seznámí se s rýmem střídavým i sdruženým. Zahrají si na básníky, přesvědčí se o tom, jak je snadné rýmovat. Vyslechnou si hádanky, rozpočítadla, říkadla a také potrápí své jazýčky jazykolamy.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut
 

3. ročník - Nelekejte se zvířat

Lekce informačně vzdělávací

Lekce je zaměřena především na práci s naučnou literaturou, tématem budou méně známá zvířata.

Obsah:
Lekce zaměřená na naučnou literaturu. Děti se během ní naučí hledat správně v obsahu knihy. Připomenou si práci s textem a hledání zadaných informací. Také si procvičí spolupráci ve skupinách a schopnost své výsledky prezentovat. Mimo jiné se dozvědí něco nového a zajímavého o živočiších, kteří nejsou pro ně tolik známí.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut
 

3. ročník - Na skok s Andersenem

Lekce informačně vzdělávací

Beseda, která je zaměřena na H. Ch. Andersena a práci s jeho pohádkami.

Obsah:
Lekce zaměřená na práci s beletristickým textem. Děti se v průběhu spolupráce ve skupinách seznámí s osobou nejznámějšího pohádkáře H. CH. Andersena a jeho tvorbou. Na pozadí pohádky Křesadlo budou společně trénovat naslouchání druhým, používat získané informace, zapojí svou fantazii a v neposlední řadě se na chvíli tímto slavným pohádkářem stanou.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut
 

3. ročník - My nikdy nespíme

Zábavná beseda, zaměřená na detektivní práci.

Obsah:
Seznámení s detektivem Sherlockem Holmesem. Ukážeme si, co všechno se skrývá pod detektivní činností. Vysvětlíme si slova jako kryptologie, grafologie, daktyloskopie atd. Děti budou spolupracovat ve skupinách a díky spolupráci a komunikaci s druhými skupinami najdou společně nejrůznější stopy zločinu a odhalí jeho pachatele.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut
 

3. ročník - Co se sluší a co ne

Beseda zaměřená na základní pravidla slušného chování.

Obsah:
Jak se máme chovat u stolu? Co na stůl patří a co nikoli? Kdo koho zdraví jako první? Jak se obléci do divadla? Či jak se správně chovat v dopravním prostředku? Že to všechno děti už znají? Nevadí, lekce zábavnou formou pravidla připomene a odhalí i něco nového.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut
 

4. ročník - Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem

Lekce informačně vzdělávací

Beseda založená na práci s textem a informacemi týkajícími se naší republiky a našeho regionu.

Obsah:
Děti se v mapě propracují postupně z celého vesmíru až k Litvínovu. Naučí se něco o uspořádání naší České republiky (její rozdělení na kraje, okresy a města). Prohlédnou si mapu, ať už v tištěné podobě nebo online podobě. Naučí se v ní hledat, co potřebují. Pracují i s textem.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
80 minut
 

4. ročník - Naše významné osobnosti

Lekce informačně vzdělávací

Seznámení s významnými osobnostmi naší historie i současnosti na základě aktivního vyhledávání v různých pramenech.

Obsah:
Beseda, v rámci níž se děti seznámí s významnými osobnostmi našich dějin (např. Karel IV. atd.), našeho sportu (např. Roman Šebrle) a naší vědy (např. Jan Evangelista Purkyně). Získají základní informace o volebním systému v ČR, zkusí si odvolit. Prácují s textem, internetem, ve skupině. Zahrnuta argumentace, prezentace, práce s informacemi.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
80 minut
 

4. - 5. ročník - Tvorba knih

Beseda o tvorbě knih a jejich cestě až k rukám čtenáře. Součástí besedy je i exkurze po knihovně.

Obsah:
Lekce, ve které se děti dozvědí, jak vznikají knihy, jakým způsobem se dostanou do knihovny a jaký proces musejí podstoupit, než dospějí k rukám čtenářů. Součástí lekce je prohlídka knihovny, práce s online katalogem a vyhledávání knih v regále.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
45 minut
 

4. - 5. ročník - Jan Hus a husité

Lekce informačně vzdělávací

Beseda zcela zaměřená na Jana Husa a období husitské. Hravou formou si děti samy vyzkoušejí rekonstrukci bitvy.

Obsah:
Lekce zaměřená na období husitství. Z krátkých animovaných filmů se děti dozvědí základní informace o Janu Husovi a husitech. Následně bude rozvinuta diskuze na dotknutá témata. Součástí lekce je i praktická ukázka bitvy mezi husity a křižáky, do které jsou děti zapojeny. Díky tomu by si měly po vlastní zkušenosti uvědomit, proč husité dokázali porazit i mnohem početnější a profesionální vojsko.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
70 minut
 

4. - 5. ročník - Kde bydlíme 2, aneb Za sedmero horami

Lekce informačně vzdělávací

Beseda založená na práci s textem a mapami týkajícími se našeho regionu. Lekce navazuje na Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem.

Obsah:
Děti si hravou formou osvojí dovednosti orientace v mapách a naučí se něco o vrcholech v Ústeckém kraji. Je vhodné nejdříve navštívit lekci Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
80 minut
 

5. ročník - Země ve vesmíru

Lekce informačně vzdělávací

Lekce informačního vzdělávání na téma "Vesmír".

Obsah:
Beseda o vesmíru, sluneční soustavě a konkrétních planetách. Děti se dozvědí, v jaké soustavě se naše planeta nachází, kolem čeho rotuje, jaké má sousedy, atd. Pracují ve skupinách, učí se vyhledávat informace, pracovat s nimi a následně je i prezentovat. Součástí je i hra o životě na jiné planetě.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
80 minut
 

5. ročník - Vikingové

Lekce informačně vzdělávací

Zábavná beseda o vikinzích, mýtech týkajících se jich a také zámořských objevech.

Obsah:
Beseda tematicky zaměřená na vikingskou mytologii a zámořské objevy. Vyvrátíme všeobecně uznávané mýty (např.: rohy na přilbicích, strach z mlhy, Kryštof Kolumbus první v Americe). Ukázka knih, práce s textem - porozumění, soutěže, skupinová práce.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
90 minut

 


Kontakt

Dětské oddělení Městské knihovny Litvínov

Soukenická 982
436 01, Litvínov


TEL.: 476 111 373

MOBIL: 603 831 042