Nabídka besed pro 1. stupeň základní školy 2018/2019

 

Na besedu se můžete přihlásit pouze osobně!

Dojdete do Městské knihovny v Litvínově a vydáte se do půjčovny dětského oddělení, kde Váš zájem o besedu sdělíte příslušnému pracovníkovi (prosíme toto neřešit na výpůjčním pultu). Daný pracovník Vám nabídne volné termíny a Vy si na místě vyberete, který Vám bude vyhovovat.

 

1. ročník - Večerníček

Beseda zaměřená na postavu Večerníčka, jednotlivé pohádky i zajímavosti, které ještě děti nevěděly.

Obsah:

Jak vypadá nejstarší a naopak nejnovější pohádka? Děti budou spolupracovat ve skupinách a pohrají si s pohádkami z Večerníčka. Čeká je doplňování pohádkových dvojic, řazení obrázků do ukázkových knih i zábavné puzzle. Během besedy se také seznámí s knižní podobou večerníčkových pohádek. Z vybraných večerníčků si pustíme video ukázky. Po programu bude možná exkurze po dětském oddělení.

Lektor:

Denisa Tůmová

Časová dotace:

90 minut

 

1. ročník – Máme rádi zvířata

Beseda zaměřená na svět rozmanitých druhů zvířat. Děti si procvičí postřeh a práci s obrázky.

Obsah:

Zvířata si rozdělíme na obratlovce, bezobratlé a podle čeledí. Také podle toho, zda patří na statek nebo do zoo. Děti budou v knihách hledat zajímavá zvířata a mohou se těšit na různé úkoly: skládání puzzle, rozeznávání zvuků zvířat i druhu podle obrázků a přiřazování mláďat. Po programu bude možná exkurze v dětském oddělení.

Lektor:

Denisa Tůmová

Časová dotace:

90 minut

 

2. ročník – Na chvíli ilustrátorem

Lekce o nejznámějších českých ilustrátorech dětských knih. I my se na chvíli staneme ilustrátory a pronikneme do světa knižních obrázků.

Obsah:

Během lekce budou dětem vysvětleny základní pojmy jako ilustrace, ilustrátor, karikatura. Děti se blíže seznámí s tvorbou vybraných českých ilustrátorů. Procvičí si spolupráci ve skupinách, pozorné čtení a naučí se správně hledat základní informace o knize.

Lektor:

Denisa Tůmová

Časová dotace:

90 minut

 

3. ročník – Čtyři roční období

Beseda zaměřená na práci s textem a obrázky. Vysvětlení, co znamená pojem roční období či roční doba.

Obsah:

Během besedy budou děti rozděleny do skupin, v nichž budou vytvářet koláže ke konkrétní roční době. Při práci s textem se soustředíme na doplnění slov a následné přečtení kompletního textu. V něm pak budeme hledat souvislosti, která věta patří k danému ročnímu období. Možnost prohlédnout si vybrané knihy z naší knihovny.

Lektor:

Denisa Tůmová

Časová dotace:

90 minut

 

3. ročník – Poznej netradiční zvíře

Lekce je zaměřena především na práci s naučnou literaturou. Tématem budou méně známá zvířata.

Obsah:

Děti se během lekce naučí nejen knihou listovat, ale hledat správně v jejím obsahu. Připomenou si práci s textem a hledání konkrétních informací. Také si procvičí spolupráci ve skupinách a schopnost své výsledky prezentovat před spolužáky. Mimo jiné se dozvědí něco nového a zajímavého o živočišných druzích, které nejsou pro ně tolik známé.

Lektor:

Denisa Tůmová

Časová dotace:

90 minut

 

4. ročník - Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem

Lekce informačně vzdělávací

Beseda založená na práci s textem a informacemi týkajícími se naší republiky a našeho regionu.

Obsah:

Děti se v mapě propracují postupně z celého vesmíru až k Litvínovu. Naučí se něco o uspořádání naší České republiky (její rozdělení na kraje, okresy a města). Prohlédnou si mapu, ať už v tištěné podobě nebo online podobě. Naučí se v ní hledat, co potřebují. Pracují i s textem.

Lektor:

Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace:

90 minut

 

4. ročník - Naše významné osobnosti

Lekce informačně vzdělávací

Seznámení s významnými osobnostmi naší historie i současnosti na základě aktivního vyhledávání v různých pramenech.

Obsah:

Beseda, v rámci níž se děti seznámí s významnými osobnostmi našich dějin (např. Karel IV. atd.), našeho sportu (např. Roman Šebrle) a naší vědy (např. Jan Evangelista Purkyně). Získají základní informace o volebním systému v ČR, zkusí si odvolit. Prácují s textem, internetem, ve skupině. Zahrnuta argumentace, prezentace, práce s informacemi.

Lektor:

Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace:

90 minut

 

4. - 5. ročník - Tvorba knih

Beseda o tvorbě knih a jejich cestě až k rukám čtenáře. Součástí besedy je i exkurze po knihovně.

Obsah:

Lekce, ve které se děti dozvědí, jak vznikají knihy, jakým způsobem se dostanou do knihovny a jaký proces musejí podstoupit, než dospějí k rukám čtenářů. Součástí lekce je prohlídka knihovny, práce s online katalogem a vyhledávání knih v regále.

Lektor:

Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace:

60 minut

 

4. - 5. ročník - TVTupixx aneb koukáme na YouTube, ale s rozumem

Lekce zaměřená na jeden z fenoménů moderní elektronické doby, a to videa na Youtube.com.

Obsah:

Na YouTube.com lze najít videa s výborným obsahem, ale také videa podvodná a lživá, která můžeme nazvat "odpadní" tvorbou. Bohužel často "odpadní" tvorba zasáhne více uživatelů YouTube než tvorba kvalitní. Během lekce si ukážeme několik příkladů "odpadní" tvorby a pomocí dohledávání informací a kritického myšlení dokážeme lži ve videu obsažené. Pak si ukážeme příklady tvorby kvalitní a obohacující.

Lektor:

Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace:

90 minut

 

4. - 5. ročník - Jan Hus a husité

Lekce informačně vzdělávací

Beseda zcela zaměřená na Jana Husa a období husitské. Hravou formou si děti samy vyzkoušejí rekonstrukci bitvy.

Obsah:

Lekce zaměřená na období husitství. Z krátkých animovaných filmů se děti dozvědí základní informace o Janu Husovi a husitech. Následně bude rozvinuta diskuze na dotknutá témata. Součástí lekce je i praktická ukázka bitvy mezi husity a křižáky, do které jsou děti zapojeny. Díky tomu by si měly po vlastní zkušenosti uvědomit, proč husité dokázali porazit i mnohem početnější a profesionální vojsko.

Lektor:

Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace:

90 minut

 

4. - 5. ročník - Sto let Československé republiky

Lekce k stému výročí založení České republiky.

Obsah:

Pomocí dobových předmětů, fotografií a textů budou žáci vtaženi do minulosti České republiky. Při dohledávání informací získají nejen znalosti dané doby, ale procvičí si i svou schopnost spolupráce, dohledávání dat a jejich interpretaci. Lekce je přizpůsobena pro různé věkové skupiny. V lekci jsou využita i díla českých spisovatelů.

Lektor:

Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace:

90 minut

 

5. ročník - Země ve vesmíru

Lekce informačně vzdělávací

Lekce informačního vzdělávání na téma "Vesmír".

Obsah:

Beseda o vesmíru, sluneční soustavě a konkrétních planetách. Děti se dozvědí, v jaké soustavě se naše planeta nachází, kolem čeho rotuje, jaké má sousedy, atd. Pracují ve skupinách, učí se vyhledávat informace, pracovat s nimi a následně je i prezentovat. Součástí je i hra o životě na jiné planetě.

Lektor:

Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace:

90 minut

 

5. ročník - Vikingové

Lekce informačně vzdělávací

Zábavná beseda o Vikinzích, mýtech týkajících se jich a také zámořských objevech.

Obsah:

Beseda tematicky zaměřená na vikingskou mytologii a zámořské objevy. Vyvrátíme všeobecně uznávané mýty (např.: rohy na přilbicích, strach z mlhy, Kryštof Kolumbus první v Americe). Ukázka knih, práce s textem - porozumění, soutěže, skupinová práce.

Lektor:

Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace:

90 minut

 

 


Kontakt

Dětské oddělení Městské knihovny Litvínov

Soukenická 982
436 01, Litvínov


TEL.: 476 111 373

MOBIL: 603 831 042